Warunki Gwarancji, Zwroty

Warunki gwarancji i zwrotów obowiązuje w sklepie internetowym Hydropress Parts Sp. z o.o:

  1. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.
  2. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedawcę lub producenta danego produktu. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, a w szczególności – okresowych wymian części eksploatacyjnych.
  3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na druku karty gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dostarczonej Klientowi razem z produktami.
  4. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towaru do Sprzedawcy na koszt Klienta.
  5. W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Klient zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.
  6. Sprzedawca, w ramach odpowiedzialności z wynikającej z tytułu udzielonej przez siebie gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych korzyści i kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem urządzenia.
  7. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedawca postąpi zgodnie z postanowieniami udzielonej gwarancji, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jej zaistnienia, z zastrzeżeniem, że postanowienia gwarancji mogą przewidywać odrębne ustalenia dotyczące np. charakteru wad, terminów zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji oraz terminu, na jaki została udzielona. Jedynie Sprzedawca jest uprawniony do wyboru sposobu usunięcia wady.
  8. Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność Sprzedawcy oraz uprawnienia Kupującego będącego przedsiębiorcą, wynikające z istnienia w sprzedanym towarze wad fizycznych lub prawnych (rękojmia za wady fizyczne lub prawne).
  9. Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionych towarów, bez podania przyczyny. Kupujący, będący konsumentem, który wykona prawo do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy towaru w stanie niezmienionym, w szczególności – w nienaruszonym i nieotwartym opakowaniu. Kupujący, będący konsumentem, wykonujący prawo do odstąpienia od umowy, może zwrócić towar jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jakie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentowi, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu. Koszty związane z odstąpieniem od umowy sprzedaż ponosi Kupujący będący konsumentem, który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy.

Link do pobrania Formularza odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl